Kommissionen indleder høring for at forbedre EU's politik for luftkvalitet

24-08-2011
Luft

49 % af borgerne i EU bor i områder, hvor EU'smål for luftkvalitet endnu ikke er nået. Derfor skal EU's politik på området nu gennemgås.

49 % af borgerne i EU bor i områder, hvor EUs mål for luftkvalitet endnu ikke er nået. Luftforurening er derfor en af de miljøbekymringer, der optager EU-borgerne mest.

Som led i en omfattende gennemgang af den europæiske luftkvalitetspolitik med den hensigt at fastlægge nye langsigtede mål frem til 2020 indleder Kommissionen en offentlig høring om sin aktuelle politik på dette område. I løbet af de kommende uger ønskes indsamlet synspunkter for at finde frem til styrker og svagheder ved de bestående lovrammer, og hvilke fremskridt der er opnået i gennemførelsen. Høringen, som foregår over internettet, er led i en omfattende undersøgelsesproces, der vil få indflydelse på en fornyet gennemgang senest i 2013.

Læs hele pressemeddelelsen fra Kommissionen

Læs om gennemgangen af EU's politik for luftkvalitet