Glyphosat truer ikke vores grundvand

19-08-2011
Pressemeddelelse

I 2009 blev der fundet glyphosat i grundvandsmålinger i boringer en række steder i landet. Grundvandsovervågningen har i 2010 analyseret 9 af disse boringer med en ny analysemetode, og har i ingen af disse tilfælde genfundet glyphosat eller nedbrydningsproduktet AMPA.

I 2009 blev der fundet glyphosat i grundvandsmålinger i boringer en række steder i landet. Grundvandsovervågningen har i 2010 analyseret 9 af disse boringer med en ny analysemetode, og har i ingen af disse tilfælde genfundet glyphosat eller nedbrydningsproduktet AMPA.

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen vurderede før sommerferien, at en analysefejl var den mest sandsynlige af flere mulige årsager til, at der blev fundet glyphosat i grundvandsmålingerne i 2009. Analysefirmaet Eurofins oplyser på baggrund af en rapport fra DANAK nu, at de kan afkræfte dette.

Kontorchef Lea Frimann Hansen i Miljøstyrelsen udtaler:

− De nye oplysninger fra Eurofins ændrer ikke ved den overordnede konklusion om, at glyphosat ikke truer vores grundvand. Diskussionen handler alene om, hvad der kan være årsagen til de mange glyphosatfund i 2009.

− Der blev i 2009 fundet glyphosat i forholdsvis mange grundvandsboringer. Samme billede gør sig ikke gældende året efter. Resultaterne fra 2010 for 9 af boringerne med glyphosatfund viser, at der i ingen af dem er genfundet glyphosat. Hvis der var tale om en generel forurening af grundvandet, ville man også have fundet glyphosat i de nye prøver. Derfor er vores vurdering, at der ikke er tale om en forurening af grundvandet.

− Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen konkluderede i juni måned, at der ikke er dokumentation for, at glyphosat er et problem for vores grundvand. Der er derfor ikke grundlag for at beslutte en skærpet regulering af glyphosat. Dette orienterede miljøministeren om på et samråd i Folketingets miljøudvalg i juni måned.

Miljøminister Karen Ellemann bad i juni måned Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen om at lave nye analyser på resten af de boringer, hvor der blev målt glyphosat i 2009. Resultatet vil være klar sidst på året. Samlet set blev der i grundvandsovervågning i 2010 kun fundet sporadisk fund på linje med situationen før 2009.

For at få afklaret den af Eurofins rejste kritik af, at Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen udpegede analysefejl som den mest sandsynlige af flere mulige årsager til de mange fund i 2009, bad miljøminister Karen Ellemann i går torsdag om en hasteredegørelse om sagen. Der afholdes i dag d. 19. august møde mellem Eurofins, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Her vil det blive afklaret, hvorvidt det umiddelbart kan konkluderes om evt. analysefejl kan være fejlkilde, eller om der er brug for yderligere undersøgelser.

Så snart der foreligger en afklaring, vil miljøministeren få en redegørelse om konklusionerne og initiativer, som Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen vil sætte i værk som følge heraf.

Pressekontakt til pressechef Eskil Thuesen, Miljøstyrelsen tlf. 41 31 85 70