"Grøn strategi" erstatter "Miljøindsats på tværs"

25-08-2011
Grøn virksomhed

Grøn strategi er navnet på et nyt og mere skarpt skåret menupunkt på Miljøstyrelsens hjemmeside, som har fokus på bæredygtighed og grønne værktøjer.

Grøn strategi er navnet på et nyt og mere skarpt skåret menupunkt på Miljøstyrelsens hjemmeside, som har fokus på bæredygtighed og grønne værktøjer.

Miljøstyrelsen har i et stykke tid været undervejs med at omstrukturere og forbedre hjemmesidens information om bæredygtighed, grønne indkøb, miljøledelse m.m. -publiceret under menupunktet "Miljøindsat på tværs". Med dette mål nået tager vi sidste skridt og omdøber menupunktet til "Grøn strategi". Vi udskifter samtidig menupunktets billedlogo, så det passer til den nye profil.


Ny placering for information om indberetninger og tilskud: http://www.mst.dk/Kontakt/

Ny placering for miljørettigheder: http://www.mst.dk/Borger/Miljoerettigheder/

Ny placering for information om internationalt samarbejde, bl.a. Arktis: http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Internationalt/