Udbringning af flydende husdyrgødning efter høst

19-08-2011
Landbrug

Der kan opstå tvivl om hvilke græsmarker, der må tilføres flydende husdyrgødning efter høst. Miljøstyrelsen har derfor skrevet en kort vejledning om det.

Efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 stk. 1, strækkes perioden, hvor der må udbringes flydende husdyrgødning til også at omfatte perioden fra høst til 1. oktober på etablerede, overvintrende fodergræsarealer. I vejledningen, som ses vha. nedenstående link, forklares hvordan man afgør, om der må udbringes flydende husdyrgødning på et græsareal i denne periode. Vejledningen drejer sig blandt andet om en særlig problemstilling ved efterslæt på frøgræsmarker.

Udbringning af flydende husdyrgødning efter høst