Afsluttende workshop om offentlig efterspørgsel og ny miljøteknologi den 26 april

08-04-2011
Grøn virksomhed

I løbet af foråret 2011 afholdes en række workshops om miljøteknologi, der har til formål at bringe det offentlige og virksomhederne sammen ansigt til ansigt for at drøfte mulighederne for fælles projekter og produkter.
De første workshoprunder afholdes i henholdsvis Aarhus, Odense og Roskilde den 6, 12 og 13 april.

Nu afholdes den afsluttende konference i Eigtveds Pakhus i København den 26 april 2011. Formålet med konferencen er at danne en platform for konkrete samarbejder mellem kommuner, forsyninger, virksomheder, vidensinstitutioner og regioner om konkrete test og demonstrationsprojekter.

Miljøstyrelsen har afsat 5 millioner kroner under den miljøteknologiske handlingsplan.

Tilmelding sker via Kommunernes Landsforenings hjemmeside:

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Arrangementer/2011/04/Invitation-til-konference-om-Offentlig-eftersporgsel-og-ny-miljoteknologi/ (siden er ikke længere aktiv)

Tilmeldingsfrist er 18 april 2011.