Miljøstyrelsen udgiver rapport om røg fra brændeovne

28-04-2011
Luft

Forskningsresultater peger på, at partikler i brændeovnskvarterer kan være mere sundhedsskadelige end partikler generelt, men måske mindre skadelige end dieselpartikler.

Forskningsresultater peger på, at partikler i brændeovnskvarterer kan være mere sundhedsskadelige end partikler generelt, men måske mindre skadelige end dieselpartikler. Det viser en rapport fra Miljøstyrelsen, som er lavet i samarbejde med Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet.

I undersøgelsen har man set på partikler fra brændeovnsrøg i et brændeovnskvarter i Danmark og undersøgt dem i tests for sundhedsskadelige effekter.

Resultaterne fra undersøgelserne understøtter Miljøstyrelsens fokus på at bruge brændeovnen korrekt, da korrekt fyring giver færre sundhedsskadelige partikler i luften.

Undersøgelsens resultater, der nu udgives i en dansk sammenfatning blev sidste år udgivet i artikler i flere tidsskrifter.


Læs mere om, hvordan du bruger din brændeovn korrekt

Sammendrag og link til download af rapporten

I projektet er der udviklet en række tests med humane cellekulturer og der er udført testning i rotteforsøg.

Undersøgelserne med cellekulturer viste, at partikelprøver direkte fra brændeovnsrøgen, eller opsamlet i luften i et brændeovnskvarter, har større sundhedsskadelig effekt end partikler generelt (partikler fra luften i et  baggrundsområde).

Rotteforsøget angav, at partikler fra dårlig forbrænding forstærkede brænderøgspartiklernes effekt i forhold til partikler fra korrekt forbrænding.

Data fra de udførte tests underbygger derfor Miljøstyrelsens fokus på de sundhedsskadelige brænderøgspartikler og understøtter vigtigheden af at sikre en god ilttilførsel og forbrænding, når der fyres med brænde.

Undersøgelserne og deres resultater foreligger på dansk i Miljøprojekt nr 1357 men er tidligere blevet offentliggjort som tre videnskabelige publikationer i internationale anerkendte tidsskrifter.