Nye REACH-IT-redskaber til notificering af kandidatlistestoffer i artikler og til Downstream user rapportering

15-04-2011
Kemikalier

Kemikalieagenturet har lanceret et nyt REACH-IT-redskab

Kemikalieagenturet har lanceret et nyt REACH-IT-redskab til følgende formål:

Artikelproducenter og importører skal i henhold til REACH notificering særligt problematiske stoffer (kandidatlistestoffer) i artikler senest 1. juni 2011.

Ligeledes er der lanceret et nyt REACH-IT-reskab til brug for Downstream brugere, når de skal sende rapporter til Kemikalie Agenturet, hvis brugen af et kemisk stof ikke er omfattet af leverandørens eksponeringsscenarier i sikkerhedsdatabladet.

Læs mere på Kemikalieagenturets hjemmeside