Ny bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

08-04-2011

Alle ændringerne til den tidligere bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse er nu blevet sammenskrevet i en ny bekendtgørelse.

En ny sammenskrivning af de tidligere ændringer til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen er nu offentliggjort.

Vær opmærksom på at enkelte paragraffer har ændret numre.

Læs bekendtgørelse nr. 242 af 18. marts 2011 om bekæmpelsesmidler (på retsinformation.dk)