Kom til konference om Arktis som budbringer for globale klimaforandringer og global forurening.

15-04-2011
Kemikalier

AMAP, det arktiske moniteringsprogram under Arktisk Råd holder i samarbejde med Københavns Universitet og Aarhus Universitet konference om Arktis som budbringer for globale klimaforandringer og global forurening den 4-6. maj i Falkoner Centret.

AMAP, det arktiske moniteringsprogram under Arktisk Råd holder i samarbejde med Københavns Universitet og Aarhus Universitet konference om Arktis som budbringer for globale klimaforandringer og global forurening den 4-6. maj i Falkoner Centret.

Konferencen vil have fokus på de observerede hurtige klimaforandringer i Arktis og den fjerntransporterede forurening fra industrialiserede områder. Viden om Arktisk og de ændringer der sker, er indsamlet gennem 20 år af AMAP, og nyere viden viser, at ændringerne er tæt koblet til resten af verden. På konferencen præsenteres de seneste AMAP resultater, herunder en ny kviksølvundersøgelse og en større undersøgelse af klimaforandringerne (SWIPA).

Konferencen dækker følgende emner:

  • Regional and global pollution and climate challenges
  • Pollution of the Arctic – Sources, Pathways and Effects
  • Global and Arctic Systems – Feedback Mechanisms
  • Arctic Ecosystems – How Resilient are they?
  • Human Aspects of Climate Change and Pollution

Miljøministeren åbner konferencen på dag 2. mens Klima – og Energiministeren taler på dag 1. Desuden taler den svenske miljøminister og endelig afslutter Udenrigsministeren konferencen. Mange internationale eksperter vil fortælle om den nyeste viden indenfor klimaændringer og forurening.

I slutningen af konferencen afholdes desuden en panel diskussion, som bl.a. den grønlandske viceminister deltager i sammen med en amerikansk klimaekspert og repræsentanter fra oprindelige folks organisationer samt industrien. Budskaberne fra konferencen bringes videre til det arktiske ministerrådsmøde som afholdes ugen efter i Nuuk.

Konferencen afholdes d. 4-6. maj 2011 i Falkoner Centret og der er stadig åben for tilmelding.

Find invitation med program og oplysninger om tilmelding