Husk fristen for at anmelde problematiske stoffer i artikler - 1. juni 2011

04-04-2011
Kemikalier

Producenter af artikler og importerer i artikler fra lande udenfor EU, bør være opmærksomme på at den første frist for at anmelde (notificere) særligt problematiske stoffer i artikler er den 1. juni 2011.

Producenter af artikler og importerer i artikler fra lande udenfor EU, bør være opmærksomme på at den første frist for at anmelde (notificere) særligt problematiske stoffer i artikler er den 1. juni 2011.

Denne forpligtelse fremgår af artikel 7 i REACH-forordningen (EU's kemikalielovgivning)

De stoffer, der skal anmeldes, er dem, der findes på den såkaldte "kandidatliste" til godkendelsesordningen under REACH. Kandidatlisten er en liste over stoffer, der anses for at være særligt problematiske. De kan f.eks. være fordi de er kræftfremkaldende eller skader forplantningen, eller fordi de ikke nedbrydes i naturen.

Enhver producent eller importør af en artikel har pligt til at sende en anmeldelse til EU's kemikalieagentur, hvis:

Stoffet sammenlagt er tilstede i artiklerne i mængder over 1 ton pr. producent/importør pr år, og
Stoffet er tilstede i artiklerne i mængder over 0,1 vægtprocent.

Anmeldelsen skal ske til EU's kemikalieagentur.
Læs mere om kandidatlisten under REACH
(Kemikalieagenturets hjemmeside)

Læs mere om REACH-regler for artikler .
(På REACH helpdesken mst.dk)