Gebyrtakster for GLP-området

12-04-2011
Kemikalier

Ifølge bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor, §. 16 stk. 2 offentliggør Miljøstyrelsen årligt de nye takster for GLP området på hjemmesiden.

Ifølge bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor, §. 16 stk. 2 offentliggør Miljøstyrelsen årligt de nye takster for GLP området på hjemmesiden.

Taksterne følger det senest offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Gebyrtaksterne stiger fra 2010 – 2011 med 2,2 %

Gebyrtakster for GLP-området

2010

2011

Sagsbehandlergebyr GLP-inspektør pr. time

974,30

995,73

Sagsbehandlingsgebyr for tekniske eksperter pr. time

788,72

806,07

årligt administrationsgebyr af GLP- registrerede laboratorier:

1 ekspertiseområde

6.701,50

6.848,93

2 ekspertiseområder

11.341,00

11.590,50

3 ekspertiseområde3

15.465,00

15.805,23

Herefter pr. yderligere ekspertiseområde

3.093,00

3.161,05

Transport

1.237,20

1.264,24