Anmeldeordninger for husdyrbrug er trådt i kraft

11-04-2011
Landbrug

Det er nu muligt at anmelde forskellige typer af byggerier og ændringer på husdyrbrug, uden at det udløser krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Gennem en ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der netop er trådt i kraft , er det nu muligt at anmelde forskellige typer af byggerier og ændringer på husdyrbrug, uden at det udløser krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Bekendtgørelsen indeholder 5 nye anmeldeordninger for henholdsvis opførelseaf ensilagepladser og ensilagesiloer, opbevaringsanlæg til husdyrgødning, udvidelser af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav, skift i dyretype i eksisterende staldanlæg samt udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde.

For hver anmeldeordning er der en række betingelser for at anvende ordningen. Disse betingelser sikrer, at projektet, der anmeldes, ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab. Anmelder skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt, hvorefter kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt projektet kan bringes til udførelse, eller om der kræves en tilladelse eller godkendelse efter lovens §§ 10, 11 eller 12.

Læs her ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og en oversigt over anmeldeordningerne . Oversigten findes også i den digitale husdyrvejledning . Til brug for anmeldeordning om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde ses her et afklaringsnotat om den tilladte produktion på husdyrbrug .