Klimatilpasning

Her kan du downloade data fra den nye højdemodel fra 2016. 

Data stammer fra forskellige kilder og Miljøstyrelsen kan ikke gøres ansvalig for informationerne fra data, herunder for mangelfulde eller ukorrekte informationer. Data har udelukkende vejledende karakter. 

Befæstelsesgrad
Grundvand
Havstigning 010-100cm
Havstigning 110-200cm
Havstigning 210-300cm
Havstigning 310-400cm
Havstigning 410-500cm
Havstigning 510-600cm
Havstigning 610-700cm
Kyst

Yderligere data fra klimatilpasningsprofil eks. beregninger fra DHM 2007, vandløb, brundvand og nedbør kan hentes via disse WMS/WFS links:

WMS:
http://miljoegis.mim.dk/wms?service=WMS&servicename=miljoegis-klimatilpasningsplaner_wms&request=GetCapabilities
WMTS:
http://tilecache2-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wmts?REQUEST=getcapabilities
WFS:
http://wfs2-miljoegis.mim.dk/dai/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities