Hent data udstillet på MiljøGIS

På følgende undersider kan du hente større data, som der er udstillet på MiljøGIS.

Her kan du downloade data fra den nye højdemodel fra 2016. 

Data stammer fra forskellige kilder og Miljøstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for informationerne fra data, herunder for mangelfulde eller ukorrekte informationer. Data har udelukkende vejledende karakter. 

Befæstelsesgrad
Grundvand
Havstigning 010-100cm
Havstigning 110-200cm
Havstigning 210-300cm
Havstigning 310-400cm
Havstigning 410-500cm
Havstigning 510-600cm
Havstigning 610-700cm
Kyst

Yderligere data fra klimatilpasningsprofil eks. beregninger fra DHM 2007, vandløb, brundvand og nedbør kan hentes via disse WMS/WFS links:

WMS:
http://miljoegis.mim.dk/wms?service=WMS&servicename=miljoegis-klimatilpasningsplaner_wms&request=GetCapabilities
WMTS:
http://tilecache2-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wmts?REQUEST=getcapabilities
WFS:
http://wfs2-miljoegis.mim.dk/klima/ows?
Til Natura 2000 stilles GIS data til rådighed som WMS, WFS og download i MapInfo og ArcGIS format - se nedenstående skema.

Navngivningen i download og WFS vil i nogle tilfælde være en smule forskellige.
Navngivningen af filer til download er alle med præfiks afhængig af Natura2000 plan-udgave.
I download-pakken ligger der også opsætningsfiler til MapInfo (ver. 12.0.3) og ArcGIS (ver. 10.1)

Vær opmærksom på at data er statiske og ikke opdateres. Data er derfor historiske med undtagelse af den gældende naturplan.

Kortene bruges som grundlag for udarbejdelsen af naturplaner. De er udarbejdet af Miljøstyrelsen.

webGIS Data-signatur download WMS/WMTS - højreklik, kopier linkadresse og sæt ind i eget desktop WFS - højreklik, kopier linkadresse og sæt ind i eget desktop
Natura 2000-høring 2022-27  np3h2021  

https://SIT-FTP.Statens-it.dk

Log på med ”anonymous”

Og undlad at udfylde password

 http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?VERSION=1.1.1&TILED=true http://wfs2-miljoegis.mim.dk/np3h2021/ows
Natura 2000-Basisanalyse 2022-27 np3basis2020

https://SIT-FTP.Statens-it.dk

Log på med ”anonymous”

Og undlad at udfylde password

http://tilecache7-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?service=wms&request=GetCapabilities https://wfs2-miljoegis.mim.dk/np3basis2020/ows?service=WFS&request=GetCapabilities
Natura 2000-plan, 2016-2021 Np2_2016

Hent data i MapInfo - tab

Hent data i Esri - shape

http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilities http://wfs2-miljoegis.mim.dk/np2_2016/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=Getcapabilities
Natura2000, Høring 2016-2021 np2h2014

Hent data i MapInfo - tab

Hent data i Esri - shape

http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilities Nej
Natura2000, Basisanalyse 2013
n
p2b2013

Hent data i MapInfo - tab

Hent data i Esri - shape

http://tilecache6-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilities Nej
Naturplaner 2011 np11 http://miljoegis.mim.dk/fagtekster
/naturplan
2011/hentdatafranaturplan2011.html
http://tilecache-miljoegis.mim.dk/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities& TILED=true http://wfs2-miljoegis.mim.dk/naturplan2011/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities
Forslag til Vand- og Naturplaner 2010
ingen (fremgår af
mappestruktur
eller
temanavnet)
  http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilities Nej
NP1 idéfade 2010
ingen (fremgår af
mappestruktur
eller
temanavnet)
Direkte fra webgis. Filer = identisk med WebGIS
http://miljoegis.mim.dk/wms?SERVICEname=miljoegis_vandrammedirektiv_forslag_wms&request=getcapabilities&service=wms Nej
Til vandplaner stilles GIS data til rådighed som WMS, WFS og download i MapInfo og ArcGIS format - se nedenstående skema.

Navngivningen i download og WFS vil i nogle tilfælde være en smule forskellige.
Navngivningen af filer til download er alle med præfiks afhængig af vandplan-udgave.
I download-pakken ligger der også opsætningsfiler til MapInfo (ver. 12.0.3) og ArcGIS (ver. 10.1)

Vær opmærksom på at data er statiske og ikke opdateres. Data er derfor historiske med undtagelse af den gældende vandplan.

Kortene bruges som grundlag for udarbejdelsen af vandplaner. De er udarbejdet af Miljøstyrelsen.

webGIS Data-signatur download WMS/WMTS - højreklik, kopier linkadresse og sæt ind i eget desktop WFS - højreklik, kopier linkadresse og sæt ind i eget desktop
MiljøGIS for høring af vandområdeplanerne for 2021-2027

vp3hoering2021

Hent data i Mapinfo format - tab

Hent data i ESRI format - shp

Miljøstyrelsen GeoWebCache 3

WMS

Miljøstyrelsens GeoServer
MiljøGIS for marine og grundvands tilstandsdata juli 2021

vp3tilstand2021

  Miljøstyrelsen GeoWebCache 3 Miljøstyrelsens GeoServer
MiljøGIS for basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027

vp3basis2019
(vp3b-2019)

 

Miljøstyrelsen GeoWebCache 3 Miljøstyrelsens GeoServer
Vandområdeplaner 2015-2021
vp2_2016
vp2bek2017
vp2bek_2019

https://SIT-FTP.Statens-it.dk

Log på med ”anonymous”

Og undlad at udfylde password

Vejledning - Kodelister -

Arealanvendelse

http://tilecache7-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities&TILED=true http://wfs2-miljoegis.mim.dk/vp2_2016/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities
Udkast til vandområdeplaner 2015-2021
Vp2h2014 Hent filer som MapInfo - tab

Hent filer som Esri - Shape

http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities Nej
Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021
Vp2b2013 Hent filer som MapInfo - tab

Hent filer som Esri - Shape

http://tilecache6-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities Nej
vp1_2014
Hent filer som MapInfo - tab

Hent filer som Esri - Shape

http://tilecache7-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities Nej
Supplerende høring over ændringer i forslag til vandplan 1
vp1eh2014 Nej http://tilecache5-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities Nej
Offentlig høring af forslag til de statslige vandplaner (2010-2015)
vp13u2 Nej http://tilecache5-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities Nej
Underkendte endelig vandplan 1. 2011
ingen (fremgår af mappestruktur)

http://miljoegis.mim.dk/fagtekster/
vandplan2011/hentdatafra
vandplan2011.html

http://tilecache-miljoegis.mim.dk/service/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=getcapabilities Nej
Supplerende høring over ændringer til vandplan 1. December 2010
ingen (fremgår af mappestruktur) Nej Nej Nej
Forslag til vand- og naturplaner 2010
ingen (fremgår af mappestruktur) Nej http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?service=wms&request=getcapabilities Nej
Teknisk forhøring til vand- og naturplaner 2009-2015
ingen (fremgår af mappestruktur) Nej miljoegis_vandrammedirektiv_forslag_wms Nej

 

 

Her kan du hente og installere app'en til Beskyttet Natur:

App til win 10

undefined

Støj-Danmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder. Kortlægningen er sket for at opfylde EUs støjdirektiv.

I 2011-12 har kommunerne i Københavnsområdet og i Aarhus, Odense og Aalborg kortlagt vejstøjen i deres byområde, og samtidig har Transportministeriet kortlagt støjen fra de største veje og jernbaner. Støjkortet viser med farvekoder, hvor kraftig støjbelastningen er fra de forskellige typer af støjkilder – veje, jernbaner og lufthavne.

Kortlægningen er lavet efter retningslinjerne i støjbekendtgørelsen , der implementerer EU støjdirektivet. Både kommunerne og de statslige myndigheder er nu i gang med at udforme støjhandlingsplaner, som beskriver hvilke tiltag der vil blive gjort imod støjen i de næste fem år. Støjkortet og støjhandlingsplanerne skal opdateres hvert femte år.

Hent data via wmts (- Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS):

https://tilecache2-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wmts?REQUEST=getcapabilities

Du kan også downloade data:

https://SIT-FTP.Statens-it.dk

Log på med ”anonymous”

Og undlad at udfylde password

 Støjkort