Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Digitale naturkort

De digitale naturkort er et redskab især for kommuner til at planlægge og udpege områdertil et Grønt Danmarkskort.

Denne kortportal indeholder et Grønt Danmarkskort, som er lavet ud fra de seneste kommuneplaner fra 2013. Kortportalen indeholder også et helt nyt biodiversitetskort, som er et danmarkskort over kortlagte og potentielle levesteder for de arter, der er allermest truede og sjældne (de såkaldte rødlistede arter). Biodiversitetskortet viser de vigtigste naturområder, hvor naturbevaringsindsatsen kan målrettes effektivt for at sikre de rødlistede arter og sikre vores mest værdifulde natur. Desuden vises et samlet kort over alle de kortlagte levesteder og potentielle levesteder for rødlistede arter.

Udarbejdet af Miljøstyrelsen.

Hent data via wmts (- Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS):

http://tilecache6-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wmts?REQUEST=getcapabilities

Hent data via wms (- Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS):

http://tilecache6-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities

Du kan også downloade data:

Hent data som MapInfo - tab

Hent data som Esri - shape

undefined