Regelforenkling

Miljøministeriet, og dermed også Miljøstyrelsen, arbejder systematisk med at forenkle både eksisterende og ny lovgivning. Målet er at mindske de administrative byrder, som ministeriet pålægger erhvervslivet. Før en lovændring eller en ny lov træder i kraft, vurderer ministeriet derfor, hvilke konsekvenser den får for erhvervslivet, borgerne og andre myndigheder - både økonomisk og administrativt.

Administrative byrder kortlægges en gang om året

Erhvervslivets administrative byrder som følge af miljøregler kortlægges en gang om året. Nulpunktsmålingen i 2001 opgjorde ministeriets byrder til 915 mio. kr. Ministeriets mål har været, at disse byrder skulle være reduceret med 25 % - eller 230 mio. kr. - i 2010.

Den endelige måling, som blev foretaget omkring årsskiftet 2010/2011 viste, at Miljøministeriet har opnået 25 % målsætningen. Den endelige reduktion af de administrative byrder blev på 26,6 %.
De administrative byrder måles ved hjælp af AMVAB-metoden. Læs mere om metoden på hjemmesiden om amvab .