Regelforenkling

Miljøministeriet, og dermed også Miljøstyrelsen, arbejder systematisk med at forenkle både eksisterende og ny lovgivning. Målet er at mindske de administrative byrder, som ministeriet pålægger erhvervslivet. Før en lovændring eller en ny lov træder i kraft, vurderer ministeriet derfor, hvilke konsekvenser den får for erhvervslivet, borgerne og andre myndigheder - både økonomisk og administrativt.