Nyt om naturbeskyttelsesloven

”NYT om naturbeskyttelsesloven” er løbende udgivelser med nyheder og praksis vedrørende naturbeskyttelsesloven (tidligere om naturbeskyttelseslovens daværende §§ 3 og 4 og den forhenværende naturfredningslovs § 43).

”NYT om naturbeskyttelsesloven” er, dog under skiftende navne, udgivet fra 1985 til 2002 af det daværende Skov- og Naturstyrelsen.

Udgivelser tilgængelige på nettet: