Adgang til klage og domstolsprøvelse

Århuskonventionen stiller krav om, at det skal være muligt at klage eller at gå til domstolene, hvis man mener, at myndighederne ikke lever op til sine forpligtelser.

Det følger af de almindelige processuelle regler i Danmark, at enhver, der har en individuel retlig interesse kan anlægge retssag. Derudover giver dansk lovgivning i visse tilfælde adgang til såkaldt administrativ prøvelse. Der er tale om administrativ prøvelse, når f.eks. Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en konkret sag. Miljø- og Fødevareklagenævnet er et uafhængigt klagenævn på Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde. Andre ministerier, der også er berørt af Århuskonventionen, som f.eks. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har også oprettet uafhængige klagenævn (Energiklagenævnet).

Derudover er der mulighed for at gå til Statsforvaltningen (kommunaltilsynet) og politiet for at påpege private personers og offentlige myndigheders handlinger og undladelser, der er i strid med miljølovgivningen. Der er også mulighed for at klage til Folketingets Ombudsmand, der i øvrigt har en særlig fremtrædende rolle ved prøvelse af aktindsigtssager.

Endelig er der mulighed for at klage til Århuskonventionens overholdelseskomité.  Overholdelseskomiteen kan tage i betragtning om de nationale klagemuligheder er udnyttet inden de realitetsbehandler en sag.