Miljørettigheder i Danmark

Principperne i Århuskonventionen ligger godt i tråd med den danske demokratitradition, der i vidt omfang søger at give borgerne mulighed for at deltage i beslutningsprocesser.

Borgernes miljørettigheder

Mange af Århuskonventionens principper fandtes allerede i dansk lovgivning, da Danmark underskrev aftalen. Lovgivningen blev imidlertid justeret, så de danske regler kom fuldt i overensstemmelse med konventionen forud for den danske ratificering i år 2000. Siden er der sket en yderligere tilpasning af miljølovgivningen i Danmark for at implementere EU-direktiver på området. (se mere under punktet om EU og miljørettigheder). Her kan du læse mere om, hvordan Århuskonventionen er udmøntet i Danmark.