Retten til at deltage

Konventionens andet centrale princip er borgernes ret til at deltage i beslutninger på miljøområdet.

Det er ikke nok at vide, hvad der foregår. Offentligheden skal også have indflydelse på, hvad der besluttes. Derfor stiller konventionen krav om, at offentligheden inddrages ved konkrete beslutninger af betydning for miljøet, ligesom borgerne skal inddrages, når der laves planer og politikker på miljøområdet.

Konventionen sikrer altså, at offentligheden bliver inddraget, inden det f.eks. bliver besluttet om en miljøgodkendelse kan gives, og hvilke vilkår der skal overholdes.

Offentligheden skal inddrages

Inddragelse kan f.eks. ske ved, at myndigheden på sin hjemmeside annoncerer, at der er kommet en ansøgning om f.eks. miljøgodkendelse, hvad den går ud på, hvilken myndighed der træffer afgørelse, og hvordan offentligheden kan deltage og komme med bemærkninger.

Konventionen indeholder også en generel forpligtelse til, at myndighederne skal inddrage offentligheden, når der udarbejdes planer, programmer og politikker på miljøområdet, samt når myndighederne udarbejder generelle regler som love og bekendtgørelser.