Hvad er miljørettigheder

Som borger har man en række rettigheder på miljøområdet – omkring adgang til viden, deltagelse og klagemuligheder.

Miljørettigheder

I juni 1998 underskrev 34 lande en konvention om borgernes miljørettigheder, i daglig tale Århuskonventionen. Konventionen trådte i kraft i oktober 2001 og sikrer borgernes rettigheder på tre områder:

De tre principper er helt afgørende for borgernes mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, der påvirker vores fælles miljø.