Miljørettigheder

Miljørettigheder er borgernes ret til information, deltagelse og klage på miljøområdet.

Forside miljørettigheder

Århuskonventionen om borgernes miljørettigheder blev vedtaget i 1998 og er verdens første internationale konvention om borgernes miljørettigheder. Målet med konventionen var at give alle miljøinteresserede et værktøj med nye og bedre muligheder for at spille en aktiv rolle på miljøområdet. Her kan du læse om, hvordan Århuskonventionen blev til, hvad miljørettigheder betyder for dig, hvordan de er udmøntet i Danmark og om det internationale samarbejde om rettigheder på miljøområdet.

Hvad er miljørettigheder?
Borgernes miljørettigheder er sikret på tre områder i konventionen: Retten til viden, til at deltage og til at klage. Læs mere om de tre principper her.

Miljørettigheder i Danmark
Århuskonventionens principper er integreret i den danske miljølovgivning. Læs mere om hvordan reglerne er udmøntet i Danmark.

Internationalt samarbejde om miljørettigheder
Spørgsmålet om borgernes miljørettigheder drøftes både i FN og EU, og konventionen gælder også for EU´s institutioner og organer. Læs mere om hvordan.

Århuskonventionens tekst
Her kan du læse hele konventionens tekst fra start til slut.