Delegationsbreve og delegationsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen

Bekendtgørelsen omhandler delegation af visse af miljøministerens opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.


Link til delegationsbekendtgørelsen

Henlæggelse af miljøministerens opgaver og beføjelser efter havmiljøloven og underliggende regler til Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med en række tilsyn efter havmiljøloven og underliggende regler. Hjemlen til disse beføjelser er delegeret ved delegationsbrev, indtil de erstattes af bestemmelser fastat i medfør af lovgivning eller administrativ fastgørelse forskrifter.

Hjemlen til disse beføjelser er delegeret ved delegationsbrev, indtil de erstattes af bestemmelser fastat i medfør af lovgivning eller administrativ fastgørelse forskrifter. Se vedhæftede brev .