Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Miljøstyrelsen

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Miljøstyrelsen mindst én gang om året skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne om Miljøstyrelsens interne whistleblowerordning for perioden 15. december 2021 – 15. december 2022 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Whistleblowerstatistik for Miljøstyrelsens interne whistleblowerordning i perioden 15. december 2021 – 15. december 2022
Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse
16 1 15 0

Miljøstyrelsen har modtaget 16 indberetninger, hvoraf 1 indberetning er realitetsbehandlet. Temaet for den ene henvendelse, som er blevet realitetsbehandlet, er: ”Tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper”. Henvendelsen har medført en vurdering af, at der ikke er sket tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper.

De øvrige 15 henvendelser, som styrelsen har modtaget igennem whistleblowerordningen, er ikke realitetsbehandlet, idet hverken personkredsen eller oplysningerne er omfattet af whistleblowerordningen. Emnerne for disse 15 henvendelser er derfor ikke angivet.