Søg om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Hvis du vil søge om miljøgodkendelse af husdyrbrug skal du bruge Miljøstyrelsens digitale ansøgnings- og sagsbehandlingssystem på husdyrgodkendelse.dk.

kostald

Søg om miljøgodkendelse

Vejledning

Vejledningen er teknisk set bygget op på samme måde som Wikipedia, med de samme søgefunktioner og mulighed for en åben, faglig dialog mellem brugerne. Vejledningens forskellige emner har både et faneblad rettet mod ansøger og et ret mod myndigheder. 

Gå til vejledningen

Mere information

Miljøstyrelsen har forskellige tilbud til kommunerne i forbindelse med husdyrgodkendelser. 

Læs mere om husdyrgodkendelser