Indgiv klage over en virksomhed

BEMÆRK - du kan kun indgive en klage over virksomheder, som Miljøstyrelsen er myndighed for, se liste.

Liste over virksomheder, som Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed. 

Findes virksomheden ikke på den ovenfor nævnte liste, skal du rette henvendelse til din kommune.

NB! Hvis du ønsker at indberette anonymt: UNDLAD at udfylde felterne om kontaktoplysninger i indberetningsskemaet, herunder også din mailadresse.  Vær opmærksom på at Miljøstyrelsen ikke har mulighed for at vende tilbage på din klage, hvis du ønsker at være anonym. 

Indgiv klage

Hvordan vi behandler en klage og hvor lang tid, det tager at behandle en klage, afhænger af den konkrete sag. Vi kan eksempelvis kontakte virksomheden og høre, om de har oplysninger, der kan forklare den oplevede gene eller vi kan tage på tilsyn på virksomheden.

Hvis vi når frem til, at der er en overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, vil vi efter omstændighederne kunne indskærpe forholdet over for virksomheden.

Alle oplysninger og dokumenter i en sag bliver journaliseret og gemt, og du skal være opmærksom på, at virksomheden og offentligheden har adgang til oplysninger og dokumenter efter reglerne om aktindsigt jf. Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Fiskeriloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det betyder, at alle kan bede om og få lov til at se dokumenter m.v., medmindre de er omfattet af de få undtagelser i lovene, som bl.a. muliggør beskyttelse af private forhold og meget konkurrencefølsomme oplysninger.

Se mere om, hvad der er dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven under "behandling af dine oplysninger i Miljøstyrelsen Virksomheder".

Når du har udfyldt og indsendt et elektronisk skema, modtager du en bekræftelse på, at vi har modtaget din indberetning.