Indberet tilsyn gennem miljøportalen

Indberetning af kommunernes og MST virksomheders tilsyns- og godkendelsesindsats til Miljøstyrelsen.

""

Indberetning af tilsyns- og godkendelsesindsatsen skal ske via kommunernes fagsystemer eller via DMA'en.

Indberet tilsynsdata

Vejledning til indberetning

Vejledning og skemaer til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats kan du finde her. 

Indberetningsskemaer

Vejledning til indberetning

Mere Information

Kommunerne og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven og disses bekendtgørelser.

Læs mere om tilsyn

Lovgrundlag

Tilsynsmyndigheden skal hvert år indberette tilsyns- og godkendelsesindsatsen til Miljøstyrelsen iht. reglerne i  Miljøtilsynsbekendtgørelsen