Indberet tilsyn gennem miljøportalen

Indberetning af kommunernes og MST virksomheders tilsyns- og godkendelsesindsats til Miljøstyrelsen.

Indberetning af kommunernes og MST virksomheders tilsyns- og godkendelsesindsats til Miljøstyrelsen.

Indberetning af tilsyns- og godkendelsesindsatsen skal ske via kommunernes fagsystemer eller via DMA'en.

Indberet tilsynsdata

Vejledning til indberetning

Vejledning og skemaer til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats kan du finde her. 

Tilsynsvejledningen

Indberetningsskemaer

Vejledning til indberetning

Mere Information

Kommunerne og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven og disses bekendtgørelser.

Læs mere om tilsyn her