Kemikalier

undefined

Indberet produktinformation
Database med information om farlige kemikalier, der sælges på det danske marked, med henblik på forebyggelse og sundhedsmæssigt beredskab.

Anmeld ulovlige produkter (borgere og virksomheder)
Borgere og virksomheder har mulighed for at indberette mulige overtrædelser af Kemikalieloven til Kemikalieinspektionen.

Indberet giftige kemiske stoffer og blandinger (Giftmeddelelse)
Virksomheder, som fremstiller, anvender, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til de ansvarlige myndigheder.

Indberet nanoprodukter  
Virksomheder der importerer eller producerer produkter med nanomaterialer skal indberette oplysninger til "Register over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer"