Søg om tilladelse til forhandling af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler

Forhandlere af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler skal søge om tilladelse til salg af disse bekæmpelsesmidler.

Fra 2020 er der trådt nye regler i kraft i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen om tilladelse til salg af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler. Tilladelse opnås nu via Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

En tilladelse til salg af giftige eller meget giftige bekæmpelsesmidler gælder for et kalenderår ad gangen. Tilladelser udstedt til virksomheder for 2020 er forlænget og gælder frem til 1. april 2021. Senest den 1. april 2021, skal forhandlere af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler have erhvervet en ny tilladelse gældende for resten af 2021.

En tilladelse til forhandling af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler, skal erhverves for hvert udsalgssted/distributionsled (hvert P-nummer i virksomheden) uanset om midlerne opbevares fysisk i de enkelte distributionsled, som tilladelsen omfatter. Virksomheden skal betale et gebyr på 85 kr. for hvert P-nummer.

Opnåelse af tilladelse via MAB

Tilladelse opnås ved ansøgning om tilladelse til salg af meget giftige bekæmpelsesmidler (GT1) eller giftige bekæmpelsesmidler (GT2) via en digital selvbetjeningsløsning i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). Hertil skal man logge ind som virksomhed og benytte NemID for Erhverv eller medarbejdersignatur. 

Hvert år skal tilladelsen fornyes og i den forbindelse betales igen et gebyr på 85 kr. pr. P-nummer. Tilladelsen sendes til virksomhedens digitale postkasse.

Klik her for at gå til MAB