Søg om tilladelse til forhandling af bekæmpelsesmidler i fareklasse: 'Giftig' og 'Meget Giftig'

Forhandlere af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler skal søge om tilladelse til salg af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler.

Søg om tilladelse ved at sende en mail til

Den, der har fået tilladelse til forhandling af ”giftige og meget giftige” bekæmpelsesmidler, skal for hvert udsalgssted, som tilladelsen omfatter, betale et gebyr som er gældende for et år af gangen.

Gebyr i forbindelse med tilladelse til forhandling af ”giftige” bekæmpelsesmidler er for 2018 på kr. 792,-

Gebyr i forbindelse med tilladelse til salg af ”meget giftige” bekæmpelsesmidler er for 2018 på kr. 1590,-

Lovgrundlag

§29 i Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler nr. 1750 af 14. december 2015.

Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler, jf. § 2, nr. 6 og nr.7, må kun sælges af indehaveren af godkendelsen for det pågældende middel, eller den der på nærmere fastsatte vilkår har fået tilladelse hertil af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. En tilladelse omfatter et udsalgssted. Tilladelsen kan indskrænkes til kun at omfatte giftige bekæmpelsesmidler jf. § 2, nr. 6. Tilladelser kan tilbagekaldes af Miljøstyrelsen, hvis indehaveren af tilladelsen gentagne gange opbevarer bekæmpelsesmidlerne forkert, sælger midlerne til personer, der ikke er berettigede til køb af midlerne, eller undlader at bogføre salg efter § 33.

Læs Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen