Håndtering af konkursbo og dødsbo i forbindelse med indberetning af sprøjtejournal

Miljøstyrelsen har besluttet at anlægge ny praksis for håndtering af konkursbo og dødsbo i forbindelse med indberetning af sprøjtejournal.

Den nye praksis indebærer, at Miljøstyrelsen ikke længere vil kræve sprøjtejournalindberetninger fra konkursboer og dødsboer.

Tidligere praksis og baggrund for den nye

Oplysningerne fra konkursboerne og dødsboerne kan være med til at give et mere ”komplet” billede af forbruget af pesticider i Danmark. Det er baggrunden for, at man med den hidtidige praksis har tilstræbt at få oplysningerne i hænde. Det har dog vist sig at det ressourceforbrug m.v., der bruges hertil, både i Miljøstyrelsen og hos jordbrugskonsulenterne, ikke har kunnet stå mål med udbyttet.

Den nye praksis indebærer derfor, at indberetningspligtige virksomheder, der i løbet af en planperiode bliver til et konkursbo eller dødsbo, ikke skal indberette for den pågældende planperiode.

Miljøstyrelsen vil imidlertid gerne have besked om de virksomheder, der i løbet af planperioden er gået konkurs, eller hvor virksomhedsejer er afgået ved døden. Det gøres via e-mail til Miljøstyrelsen på med emnet ”SJI: konkursbo/dødsbo for CVR nr. X i planperioden X”. Miljøstyrelsen vil kvittere for henvendelsen. Den pågældende virksomhed vil efterfølgende blive registreret som konkursbo/dødsbo i SJI-systemet og vil ikke længere stå som ”aktiv” og ”indberetningspligtig” i systemet og derved fx heller ikke modtage påmindelser om indberetning.