Indberet SJI elektronisk eller via konsulent

Din konsulent kan indberette med din fuldmagt

Hvis du ønsker, at din konsulent indberetter dine sprøjteoplysninger, skal du udfylde en elektronisk fuldmagt, hvor du giver din konsulent lov til at foretage indberetning på dine vegne.

Find skemaet til fuldmagten:

Elektronisk indberetning, hvis du har ført elektronisk sprøjtejournal

Hvis du har ført en elektronisk sprøjtejournal i løbet af året, skal du indberette din sprøjtejournal elektronisk via Landbrugsindberetning.dk

 Sådan indberetter du:

 • Log på Landbrugsindberetning med dit CVR-nr. og GHI-kode
 • Vælg ”Indberet fra sprøjtejournal” (under Sprøjtejournal)
 • Vælg planperiode øverst til venstre på skærmbilledet. Her kan du vælge de forskellige planperioder
 • Opret selv dine marker eller hent din seneste markplan fra Fællesskemaet.
  Det gør du ved at klikke på ”Sprøjtejournal” og derefter ”Slet aktuel markplan”. Du kan nu redigere i din markplan og tilføje sprøjtninger. Du kan se dine sprøjtninger og tilføje nye sprøjtninger ved at klikke på den blå pil ud for marknummeret og vælge ”Opret sprøjtning”. Husk at gemme dine indtastninger.
 • Vælg "Start indberetning" og klik på knappen ”Start 2015/16 indberetning”.
  Din indberetning er først gennemført, når du har godkendt med din GHI-kode.

Husk at indtaste dine e-mailadresse og sætte flueben ved ”Send e-mail”, hvis du vil have en kopi/kvittering tilsendt pr. mail.

Elektronisk indberetning, hvis du har ført sprøjtejournal på papir

Hvis du har ført din sprøjtejournal på papir i løbet af året, skal du indtaste dine oplysninger manuelt på en elektronisk blanket via www.landbrugsindberetning.dk . Log på med CVR-nr. og GHI-kode og klik på linket "Indberet" under "Sprøjtejournal".

Sådan udfylder du blanketten:

 • Log på Landbrugsindberetning med dit CVR nr. og GHI-kode
 • Vælg ”Sprøjtejournal” - ”Indberetning” for at finde blanketten til indberetning. Du kan angive det samlede areal for marker med samme afgrødekode, når du indberetter
 • Vælg afgrødekode eller afgrødenavn. Du kan enten søge på afgrødekoden eller afgrødenavnet via pilene
 • Søg på sprøjtemidler
 • Du søger ved at skrive de første bogstaver i navnet og vælge ”Søg”. For at finde søgeresultatet, skal du trykke på pilen ud for ”Vælg”. Her kan du vælge sprøjtemidler.

 Sådan indberetter du din udfyldte blanket:

 • Vælg ”Indsend”
 • Indtast din GHI-kode
 • Husk at indtaste din e-mailadresse og sætte flueben ved ”Send e-mail”, hvis du vil have en kopi/kvittering tilsendt pr. mail
 • Tryk ”Fortsæt”..