Indberetning af sprøjtejournal (SJI)

Landmænd, gartnere og producenter af juletræer og pyntegrønt over en vis størrelse skal hvert år indberette deres samlede forbrug af pesticider. Miljøstyrelsen samler oplysningerne fra de danske jordbrug og gartnerier og sender dem til EU


Indberet eller før sprøjtejournal
 (se teknisk vejledning nedenfor)

 

Teknisk vejledning til systemet

Se den tekniske vejledning der skridt for skridt forklarer, hvordan du hhv. kan føre din sprøjtejournal (frivilligt at anvende), foretage din sprøjejournalindberetning eller afgive samtykke til at et af landbruges systemer (p.t. Næsgaard Mark eller Mark Online) håndterer indbretningen for dig.

 

Om adgang til SJI

Det er altid åbnet for direkte indberetning af sprøjtejournaler i Miljøstyrelsens SJI-system.

Du vil stadig kunne tilgå SJI via landbrugsindberetning.dk, men du skal ikke længere bruge en GHI pinkode for at logge på systemet.

Som noget nyt, skal du i det nye SJI-system logge på med NemID medarbejdersignatur. Hvis du ikke allerede har dette, kan du bestille en medarbejdersignatur på www.medarbejdersignatur.dk

Har du ført din sprøjtejournal for indeværende planperiode i SJI-systemet, kan du indberette dit samlede pesticidforbrug ved at trykke ”indsend indberetning” under fanebladet ”indberetninger”. Hvis ikke, kan du, ligesom tidligere, selv indtaste det samlede pesticidforbrug direkte i systemet via fanebladet ”indberetninger” og indsende oplysningerne til Miljøstyrelsen.

 

Konkursboer og dødsboer

Miljøstyrelsen har besluttet at anlægge ny praksis for håndtering af konkursbo og dødsbo i forbindelse med indberetning af sprøjtejournal, se nærmere om den nye praksis her

 

Indberetning på afgrødeniveau

Når du indberetter din sprøjtejournal forgår det på afgrødeniveau. Dvs. at du for hver afgrøde skal indberette:

  • Navnet på det anvendte pesticid
  • Det samlede forbrug (kg/l)
  • Arealet i ha eller m2

 

Fuldmagt (delegering/samtykke)

Hvis du ønsker, at din konsulent skal indberette dit samlede pesticid forbrug via Landbrugets IT-systemer, skal du give samtykke til konsulentens landbrugsorganisation.

Det gør du ved at logge på SJI-systemet og via fanebladet ”Min side”, delegere opgaven til den pågældende organisation og IT-system. Vær opmærksom på, at fuldmagten gives til selve organisationen/IT-systemet, og ikke til en navngiven konsulent.

Delegeringen (fuldmagten) kræver, at Miljøstyrelsens og landbrugsorganisationens IT-systemer understøtter hinanden. I øjeblikket har SEGES/Mark Online og Datalogisk/Næsgaard Mark sådan et IT system.

Hvis du tidligere har delegeret denne opgave til SEGES/Mark Online i det gamle system, behøver du ikke at delegere opgaven på ny, da disse informationer er migreret til det nye SJI–system.

Er du ny kunde hos SEGES/Mark Online eller benytter Datalogisk/Næsgaard Mark, skal du give samtykke ved fuldmagt.

Du skal kun delegere fuldmagten én gang, da den gælder, indtil du vælger at ophæve den.

 

FAQ