Indberetning af sprøjtejournal (SJI)

Landmænd, gartnere og producenter af juletræer og pyntegrønt over en vis størrelse skal hvert år indberette deres samlede forbrug af pesticider. Miljøstyrelsen samler oplysningerne fra de danske jordbrug og gartnerier og sender dem til EU

Indberet eller før sprøjtejournal 

 

Hjælp til indberetning 

Se vejledningen her

Vejledningen forklarer, skridt for skridt, hvordan du hhv. kan føre din sprøjtejournal (frivilligt at anvende), foretage din sprøjtejournal-indberetning eller afgive samtykke til, at et af landbrugets systemer (Næsgaard Mark eller Mark Online) håndterer indbertningen for dig.

 

Om adgang til SJI

Det er altid åbnet for direkte indberetning af sprøjtejournaler i Miljøstyrelsens SJI-system.

Du skal logge på SJI-systemet med NemID for Erhverv. Hvis du ikke allerede har dette, kan du bestille NemID for Erhverv på www.medarbejdersignatur.dk

 

Konkursboer og dødsboer

Miljøstyrelsen har besluttet at anlægge ny praksis for håndtering af konkursbo og dødsbo i forbindelse med indberetning af sprøjtejournal, se nærmere om den nye praksis her.

 

Indberetning på afgrødeniveau

Når du indberetter din sprøjtejournal, forgår det på afgrødeniveau. Dvs. at du for hver afgrøde skal indberette:

  • Navnet på det anvendte pesticid
  • Det samlede forbrug (kg/l)
  • Arealet i ha

Fuldmagt (delegering/samtykke)

Hvis du ønsker, at din konsulent skal indberette dit samlede pesticid forbrug via Landbrugets IT-systemer, skal du give samtykke til konsulentens landbrugsorganisation.

Det gør du ved at logge på SJI-systemet med dit NemID for Erhverv og via fanebladet ”Min side” delegere opgaven til den pågældende organisation og IT-system. Vær opmærksom på, at fuldmagten gives til selve organisationen/IT-systemet og ikke til en navngiven konsulent.

Delegeringen (fuldmagten) kræver, at Miljøstyrelsens og landbrugsorganisationens IT-systemer understøtter hinanden. I øjeblikket har SEGES/Mark Online og Datalogisk/Næsgaard Mark sådan et IT-system. Er du ny kunde hos SEGES/Mark Online eller benytter Datalogisk/Næsgaard Mark, skal du give samtykke ved fuldmagt. Du skal kun delegere fuldmagten én gang, da den gælder, indtil du vælger at ophæve den.

 

FAQ