Indberetning af salg af bekæmpelsesmidler

Formålet er at give virksomheder, der producerer og sælger bekæmpelsesmidler mulighed for at indberette det årlige salg til Miljøstyrelsen.

undefined

Den, der har en godkendelse af et bekæmpelsesmiddel, er forpligtet til at indberette den årlige solgte mængde til Miljøstyrelsen, jf. § 42 i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Indberet salget af bekæmpelsesmidler

Vejledning

  • Indberetningssiden for solgte mængder af bekæmpelsesmidler er opbygget, så man som indberetter bliver guidet igennem hvert trin
  • Der kan kun indberettes salg i liter produkt for flydende formuleringer og tilsvarende i kilo produkt for faste formuleringer.
  • Bemærk, at du fra startsiden skal vælge "create Annual Account of Sales"
  • Til slut underskrives blanketten samlet med den digitale signatur ved at trykke på "Send"
  • Herefter modtager Miljøstyrelsen den automatisk 

Det er vigtigt, at I som firma har en NEM ID signatur. Hvis I ikke har den til rådighed, kan den bestilles på danid.dk

Firmaer i udlandet

Firmaer med adresse i udlandet har ikke mulighed for digital indberetning og skal derfor have indberetningsskemaer tilsendt i papirform.

Spørgsmål og svar

Den der har en godkendelse af et bekæmpelsesmiddel er forpligtet til at indberette den årlige solgte mængde til Miljøstyrelsen, jf. § 42 i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Du skal indberette solgte mængder pesticid- eller biocid-produkter og ikke solgte mængder aktivstof. Måske har I opgjort de solgte mængder i antal dåser el. lign. I så fald bedes du omregne dette antal til mængde produkt (uden emballage), inden du påbegynder indberetningen:

  • Produkter i flydende form skal indberettes som mængden i antal liter
  • Produkter i fast form skal indberettes som mængden i antal kg

Indberetningen er åben i perioden 1. januar til 1. februar 2018. 

Alt salg af produkter med et dansk registreringsnummer skal indberettes. I skal derfor også indberette solgte mængder af produkter, der er til bejdsning – også hvis den bejdsede såsæd efterfølgende eksporteres.

Har du ikke har solgt noget af et produkt, skal der indberettes et nul for det pågældende produkt. Så undgår du også at modtage en rykker for en indberetning senere.

Udover at indberette solgte mængder af bekæmpelsesmidler, har du også pligt til at betale årlig produktafgift jf. Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Den årlige produktafgift er forudbetalt. Der skal altså betales produktafgift for 2018 i starten af det nye år, hvor du vil få tilsendt en faktura.

Af regnskabstekniske årsager er Miljøstyrelsen gået fra at opkræve den årlige produktafgift bagudrettet til, at afgiften nu skal betales forud. Undtaget er dog helt korte godkendelser, der starter og ophører samme år. For disse godkendelser opkræves fortsat bagudrettet, da godkendelserne ikke løber hen over nytåret.

Der skal i 2018 betales årlig produktafgift for produkter, som er godkendt pr. 1. januar 2018 og produkter, der udelukkende var godkendt i 2017 (typisk dispensationer).

Hvis produkterne ikke forlænges midlertidigt vil de reelt ophøre til nytår, og de vil derfor automatisk forvinde fra listen over produkter, der ender på fakturaen. Hvis produkterne forlænges ind i det nye år, vil der blive opkrævet årlig afgift for produkterne. 

Det kan skyldes, at du er logget ind med et andet CVR-nr end det CVR-nr Miljøstyrelsen har registreret for din virksomhed. Hvis du har virksomhedslog-in for flere CVR-nr. så prøv evt. at logge ind med et andet CVR nr. Alternativt kan du skrive en mail til og få oplyst, hvilket CVR nr. din virksomhed er registreret med i fagsystemet BMD.

Miljøstyrelsen er i færd med at efterregistrere produktkoderne i vores nye fagsystem. For mange af produkterne er reg. nr. indsat under produktkode i forbindelse med overførsel af data fra det gamle til det nye system. Oplys os gerne om de korrekte produktkoder på  

Spørgsmål til blanketten og fejl i din indberetning

Hovedpostkassen for Pesticider & Genteknologi

Miljøstyrelsen

Support til login

Kaare Lind

Organisation & Digitalisering