Golf-indberetning: Indberetning af sprøjtemiddelforbrug og –belastning fra golfbaner

Indberetning af sprøjtemiddelforbrug og -belastning samt øvrige frivillige parametre på golfbaner.

Golf

Miljøstyrelsen kontrollerer om golfbanerne overholder belastningslofter for sprøjtemidlerne. Indberetningerne videresendes til DGU for at indgå i golfbranchens samlede grønne regnskab, hvis golfbanen godkender det i forbindelse med indberetningen.

Indberet forbrug og belastning  

Vejledning

Vejledning i reglerne om golfbaners anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

Beskrivelse af indberetningssystemet, Greendata

Mere information

Golfbaner med 9 huller eller derover skal indberette deres sprøjtemiddelforbrug til Miljøstyrelsen, få mere information om regler og få vejledning til indberetning af data.

Læs mere om golfbaner og sprøjtemidler.