Golf-indberetning: Indberetning af sprøjtemiddelforbrug og –belastning fra golfbaner

Indberetning af sprøjtemiddelforbrug og -belastning samt øvrige frivillige parametre på golfbaner.

Golf

Miljøstyrelsen kontrollerer om golfbanerne overholder belastningslofter for sprøjtemidlerne. Indberetningerne videresendes til DGU for at indgå i golfbranchens samlede grønne regnskab, hvis golfbanen godkender det i forbindelse med indberetningen.

Indberet forbrug og belastning  

Vejledning

Vejledning i reglerne om golfbaners anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

Mere information

Golfbaner med 9 huller eller derover skal indberette deres sprøjtemiddelforbrug til Miljøstyrelsen, få mere information om regler og få vejledning til indberetning af data.

Læs mere om golfbaner og sprøjtemidler.

Support til indberetning

Allan Brandt

Dansk Golf Union

Support til indberetning

Thomas Jepsen

Dansk Golf Union

Support til login

Kaare Lind

Organisation & Digitalisering