Indberet affaldsdata - manuel

Affaldsvirksomheder kan indberette data årligt til Miljøstyrelsen. Virksomhederne kan indberette manuelt via Virk.dk af affaldsdata når det er færre data (store mængder data kanaliseres via to andre løsninger).

Indberet affaldsdata

Mere Information

Affaldsdatasystemet samler informationerne om affaldsstrømme i Danmark. Datasystemet gør det muligt at indberette, redigere og fremsøge egne indberetninger. Det er også muligt at generere standardrapporter for egne affaldsdata.

Læs mere om Affaldsdatasystemet

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet BEK nr 1306 af 17/12/2012

Support

Affaldsdatasystemet

Cirkulær Økonomi & Affald

Support til login

Kaare Lind

Organisation & Digitalisering