Indberet affaldsdata – import

Affaldsvirksomheder kan indberette data til Miljøstyrelsen. Virksomhederne kan indberette system til system via Virk.dk af affaldsdata, når det er store mængder data.

Indberet affaldsdata

Mere Information

Affaldsdatasystemet samler informationerne om affaldsstrømme i Danmark. Datasystemet gør det muligt at indberette, redigere og fremsøge egne indberetninger. Det er også muligt at generere standardrapporter for egne affaldsdata.

Læs mere om Affaldsdatasystemet

 

Lovgrundlag

Affaldsdatabekendtgørelsen BEK nr 2078 af 10/11/2021

Support

Affaldsdatasystemet

Cirkulær Økonomi & Affald