Sydafrika

Sydafrika står over for en voksende udfordring med at sikre løsninger på de miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer på en bæredygtig og holistisk måde. En af disse udfordringer er at sikre adgang til drikkevand for en voksende befolkning, og dermed også en forsvarlig behandling af de øgede spildevandsmængder. Med et stigende pres på vandressourcerne blive adgang til vand en nøgle for at sikre en økonomisk udvikling der kan være med til at løfte marginaliserede grupper ud af fattigdom.

Læs mere om SSC projektet i Sydafrika.