Kina

Kina står over for betydelige udfordring inden for vandområdet. Landet råder kun over 7% af de tilgængelige vandressourcer og specielt den nordlige del af landet er præget af udbredt mangel på vand og overudnyttelse af grundvandsmagasiner. Luftforurening er et meget synligt og dermed prioriteret miljøproblem i Kina. Problemet er gennem de seneste år blevet anerkendt og prioriteret af myndighederne og væsentlige tiltag mod luftforurening er sat i værk. Samlet er der tale om særdeles væsentlige forurenings- og ressourcemæssige problemstillinger, hvor Danmark dels kan bidrage afgørende til Kinas opbygning af en effektiv miljøforvaltning og realisering af landets meget ambitiøse målsætninger, samtidig med at samarbejdet kan bane vejen for eksport af danske, vandteknologiske løsninger.

Læs mere om SSC projektet på vandområdet.

Kontakt

Henrik Dissing

Carsten Møberg Larsen