Kenya

Formålet med samarbejdet med Kenya er dels at bidrage til dels større fokus på at fremme en bæredygtig anvendelse at naturressourcerne i Kenya og dermed bidrage til bedre levevilkår for en befolkning der er presset af et stigende befolkningspres og migration. Derudover er kernen i det strategiske miljøsektorsamarbejde med Kenya er erfaringsudveksling og international relationsopbygning. 

Kontakt

Dirk-Ingmar Müller Wohlfeil