Indonesien

Der har siden 2018 været et myndighedssamarbejde mellem Danmark og Indonesien med fokus på cirkulær økonomi og affald. Dette er blevet suppleret med et samarbejde vedrørende bæredygtige ø-løsninger, der ligeledes fokuserer på cirkulær økonomi, affald og bioenergi.

Myndighedssamarbejde med Indonesien inden for cirkulær økonomi og affald

Danmark og Indonesien har et myndighedssamarbejde inden for cirkulær økonomi og affaldshåndtering. Formålet med samarbejdet (også kaldet strategisk sektorsamarbejde) er at bidrage til styrkelse af en grøn og bæredygtig omstilling og samfundsudvikling gennem mere cirkulær økonomi og effektiv affaldshåndtering. Det handler om at minimere og bruge sparsomme råstoffer mere ansvarligt i design, fremstilling og forbrug af produkter samt i langt højere at kunne omdanne og bruge affald som en værdifuld ressource. Ved at reducere mængden af affald og fremme genbrug og genanvendelse kan vi mindske brugen af nye rådstoffer samt ikke mindst minimere negative miljøpåvirkninger, forbedre den offentlige sundhed samt skabe en mere bæredygtig økonomi. Affald repræsenterer en økonomisk mulighed for innovative firmaer og i tilfælde hvor der kan skabes marked for genbrug og genanvendelse. Cirkulær økonomi gør op med smid-væk kulturen, og affald ses ikke længere som afslutningen på forbrug, men som en ressource til at skabe nye produkter og anvendelsesmuligheder.

Myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Indonesien startede i 2018 og involverer danske og indonesiske myndigheder på centralt og lokalt niveau samt brancheorganisationer, private firmaer, civilsamfundsorganisationer og universiteter.  

Indonesien producerer mere end 65 millioner tons husholdningsaffald hvert år. Med en befolkning på 268 millioner mennesker, en årlig økonomisk vækst på 3-5 % samt en kraftigt voksende middelklasse med stor købekraft, betyder dette også øgede affaldsmængder. I dag indsamles ca. halvdelen af affaldet som deponeres på lossepladser, og resten ender i omgivelserne, vandløb og havet. Indonesien er verdens næststørste udleder (efter Kina) af plastik til verdenshavene.

Lossepladsen Batar Gebang i hovedstaden Jakarta modtager hver eneste dag 9000 tons affald.

Lossepladsen Batar Gebang i hovedstaden Jakarta modtager hver eneste dag 9000 tons affald. Foto: Jan Møller Hansen, 2020.

Miljøstyrelsen samarbejder med det indonesiske miljøministerium (KLHK) og den danske ambassade i Jakarta for at bidrage til Indonesiens bestræbelser på at sikre en mere grøn, cirkulær og bæredygtig omstilling. Myndighedssamarbejdet løber i perioden 2018-2022 og gennemføres med støtte fra Udenrigsministeriet og Miljøstyrelsen. Samarbejdet omfatter aktiviteter inden for følgende områder:

 • Sektorpolitisk dialog om grøn, cirkulær og bæredygtig omstilling og udvikling.
 • Strategisk rådgivning ift. lovgivning, regulering og forvaltning.
 • Teknisk rådgivning vedr. cirkulær økonomi og affaldshåndtering.
 • Træning, uddannelse og anvendt forskning.
 • Dokumentation og videreformidling af lessons learned og best practices.
 • Støtte til eksportfremme og styrkelse af kommercielle muligheder ift. cirkulær økonomi og affald.

Miljøminister Lea Wermelin og den indonesiske minister for planlægning, Bambang Brojonegoro, lancerer et nationalt studie på cirkulær økonomi potentiale i Indonesien.

Miljøminister Lea Wermelin og den indonesiske minister for planlægning, Bambang Brojonegoro, lancerer et nationalt studie på cirkulær økonomi potentiale i Indonesien. Foto: Jan Møller Hansen 2020.

Myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Indonesien fokuserer på følgende faglige områder:

 •         Cirkulær økonomi og grøn omstilling
 •         Udvidet producentansvar
 •         Affaldsforvaltning og håndtering, herunder organisk affald
 •         Affaldsbanker og genanvendelsesfaciliteter
 •         Affaldsdata indsamling og styring

Miljøstyrelsen samarbejder også med lokale myndigheder i fem indonesiske byer (Depok, Jambi, Malang, Bukkittingi and Banda Aceh), internationale organisationer, brancheorganisationer, universiteter og private firmaer i Indonesien, Danmark og andre lande, herunder Tyskland, Holland og EU.  

Samarbejdet med de lokale myndigheder omfatter rådgivning og udveksling af lessons learned og best practices inden for affaldsplanlægning, organisation, services, finansiering, energiudnyttelse fra affald og andre emner på provins og byniveau i Indonesien.

Styrekomitemøde med det indonesiske miljøministerium i Jakarta 2019.

Styrekomitemøde med det indonesiske miljøministerium i Jakarta 2019.

Besøg af indonesiske myndigheder hos Odense Renovation 2019.

Besøg af indonesiske myndigheder hos Odense Renovation 2019.

Besøg hos Vestforbrænding

Besøg hos Vestforbrænding og diskussion af strategier og metoder for kommunikation på affaldsområdet med offentligheden og skoler. 2019.

Myndighedssamarbejdet inden for miljø omfatter ligeledes et projekt, hvor Miljøstyrelsen samarbejder med lokale myndigheder på Lombok og Riau/Batam ø-gruppen i Indonesien og Energistyrelsen. Ø-projektet fokuserer på udvikling og fremme af bæredygtige energi- og ressource/affaldsprojekter i en ø-sammenhæng. Projektet udføres inden for rammerne af myndighedssamarbejder inden for miljø og energi med finansiering fra Udenrigsministeriet. For yderligere information om Ø-projektet, besøg siden: Projekt for bæredygtige øer i Indonesien.