Brexit – nok engang!

Brexit kan fortsat have betydning for din virksomhed, hvis du handler med Storbritannien eller har værdikæder, hvor britiske virksomheder indgår.

Storbritannien har pr. 31. januar 2020 forladt EU, dog med en overgangsperiode frem til udgangen af 2020, hvor alle EU’s regler i fortsat gælder for britiske borgere og virksomheder. Fra 1. januar 2021 vil Storbritannien derfor på mange måder være et såkaldt 3. land ift. EU, hvilket har stor betydning for samhandlen.

Forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, herunder regler for gensidig markedsadgang, er fortsat uafklaret. Der er risiko for at der ikke opnås en aftale inden årets udgang, hvorefter de generelle regler for verdenshandel vil gælde for samhandlen (WTO vilkår).

Hvis virksomheder handler med Storbritannien eller har værdikæder, hvor britiske virksomheder indgår, så anbefales det virksomhederne at få afklaret hvordan situationen vil være fra årsskiftet. På miljøområdet er der særligt følgende opmærksomhedspunkter som følge af Brexit:

 • Import og eksport af affald: Det er aftalt med de britiske miljømyndigheder, at gældende notifikationer om import og eksport af affald fortsat er gyldige. Dog er det et krav for notifikationernes fortsættelse, at der indsendes oplysning om toldsted ved indgang til og exit fra EU på anmeldelsesformularen.

  Storbritannien er et 3. land, men regler under OECD og Basel Konventionen gør, at Brexit ikke giver de store ændringer ift. eksport og import af affald bestemt til nyttiggørelse (inkl. energifremstilling). Transport til Storbritannien af affald til bortskaffelse samt af blandet kommunalt affald (husholdningsaffald) til nyttiggørelse  er dog ikke længere muligt.
 • Handel med truede dyr og planter under CITES konventionen: Storbritannien er et 3. land, og eksport eller import af dyr eller planter, der er truede – eller varer, der er produceret af truede arter – skal derfor have en CITES eksport- eller importtilladelse.

 • Eksport af kemikalier: Eksport af visse kemikalier til Storbritannien skal anmeldes forud for eksport jf. EU’s PIC forordning (Prior Informed Consent).

 • Import af kemikalier: Danske virksomheder, som bruger særligt problematiske stoffer som downstream brugere under en EU godkendelse jf. REACH, der er givet til et firma i Storbritannien, er ikke længere omfattet af en lovlig godkendelse, medmindre en anden EU virksomhed har overtaget godkendelsen under REACH.

  Derudover skal man, hvis man importerer fra Storbritannien, være omfattet af registreringspligterne under REACH, medmindre den britiske virksomhed, man handler med, har udpeget en enerepræsentant i EU. 

  Import af en lang række produkter, som er omfattet af produktspecifik kemikalieregulering (fx legetøj og kosmetiske produkter), kan medføre nye forpligtelser.
 • Import og eksport af biocider og pesticider: Parallelimport fra Storbritannien er ikke længere muligt, og eksisterende godkendelser er tilbagekaldt.

  Biocidproduktgodkendelser fra britiske virksomheder skal overføres til virksomheder registreret i EU-medlemslande.

Læs yderligere omkring de gældende regler på miljø- og naturområdet:

Information om import og eksport af affald

Information om handel med truede dyrearter - CITES

Information om import og eksport af kemikalier

Yderligere information om import og eksport af kemikalier hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

EU Kommissionens forberedelsesmeddelelser

Læs mere om konsekvenserne af Brexit generelt på Udenrigsministeriets hjemmeside