Københavns Lufthavn, Kastrup: Støjhandlingsplan

09-04-2013

Miljøstyrelsen har udarbejdet forslag til støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn, Kastrup.
Bemærkninger til forslaget skal være modtaget senest 4. juni kl. 16.00.

Støjhandlingsplan
Planen er udarbejdet efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

- se forslag til handlingsplan for Københavns Lufthavn, Kastrup
- se støjkortlægning for Københavns Lufthavn, Kastrup

Støjkort for virksomheden kan ses på:
http://www.mst.dk/Borger/stoej/kortlaegning_af_stoej/stoej_dk_kort/

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens forslag til handlingsplan offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Bemærkninger
Bemærkninger til forslag til handlingsplan kan sendes til

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nr. MST-1272-01203.
Bemærkninger skal være modtaget senest den 4. juni 2013 inden kl. 16.00.