Støj

Støjkortlægningen omfatter støj fra udvalgte større veje, jernbaner og flyvepladser samt støj fra miljøgodkendte virksomheder i større samlede byområder: København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Arbejdet udføres af forskellige myndigheder, som indberetter resultaterne til Miljøstyrelsen og efterfølgende udarbejder støjhandlingsplaner. Forslag til handlingsplaner sendes i offentlig høring 8 uger inden de endelige støjhandlingsplaner udarbejdes.

Læs mere om støjkortlægningen
Læs mere om støjplaner

Miljøstyrelsen er støjmyndighed for 3 virksomheder
Miljøstyrelsen er myndighed for 3 virksomheder, som er omfattet af reglerne om støjhandlingsplaner: Kastrup Lufthavn, Aalborg Portland og Orthana, som ligger i Tårnby på Amager.

Støjhandlingsplaner for disse virksomheder publiceres her på siden.