Ressourcestrategi for affald

Regeringen har lanceret ressourcestrategien "Danmark uden affald"

Affaldshåndtering: Strategi & aktiviteter

Affaldsforebyggelse: Strategi & aktiviteter