Nitrathandlingsplanen

Nitrathandlingsplanen er et landsdækkende program, som har til formål at beskytte vandmiljøet mod forurening med nitrater fra landbruget. EU’s nitratdirektiv kræver at handlingsplanen gennemgås minimum hvert fjerde år, hvor den evt. revideres.

Annonceringer om Nitrathandlingsplanen på mail