Annonceringer om Plan og Miljøvurderinger (VVM)

Herunder annonceres:

  • VVM-tilladelser og kommuneplantillæg
  • Afgørelser om ikke VVM-pligt
  • Øvrige afgørelser

Efter annonceringen kan sagernes følges her:

Igangværende VVM-sager
Afsluttede VVM-sager  
Afgørelser om ikke VVM-pligt  

Vær opmærksom på, at pr. 1. februar 2017 ændres klageadgangen på dette område fra Natur- og Miljøklagenævnet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig ændres klagegebyret fra 500 kr. til et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer for klager indgivet pr. 1. februar 2017 og frem.