Annonceringer om Plan og Miljøvurderinger (VVM)

Herunder annonceres:

  • VVM-tilladelser og kommuneplantillæg
  • Afgørelser om ikke VVM-pligt
  • Øvrige afgørelser

Efter annonceringen kan sagernes følges her:

Igangværende VVM-sager
Afsluttede VVM-sager  
Afgørelser om ikke VVM-pligt  

Vær opmærksom på, at pr. 1. februar 2017 ændres klageadgangen på dette område fra Natur- og Miljøklagenævnet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig ændres klagegebyret fra 500 kr. til et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer for klager indgivet pr. 1. februar 2017 og frem.

Abonner på annonceringer om Plan, VVM og Espoo

Få en mail, når der er nye annonceringer om Plan, VVM og grænseoverskridende miljøvurderinger (Espoo)

Tidligere annonceringer

Annonceringer om plan og VVM fra før 1. juli 2016 kan ses på  Naturstyrelsens hjemmeside