Leo Pharma A/S i Ballerup: Ændring af egenkontrollen - støvmålinger i tabletfabrik

Miljøcenter Roskilde har justeret vilkår om egenkontrol af støvemission i miljøgodkendelsen til LEO Pharma A/S i Ballerup.

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde har ændret vilkår 6.3 og 6.4 i ovennævnte virksomheds miljøgodkendelse, så virksomhedens egenkontrol af støvemissionen fra tabletfabrikken sker efter anbefaling fra FORCE Technology.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagens dokumenter. Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til tlf. nr. 72 54 80 84 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller senest den 17. september 2008 kl. 16:00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen den 20. august 2008.

Læs: Afgørelse