Dalum Papir A/S Ansøgning om miljøgodkendelse

Dalum Papir A/S, Maglemølle 60, 4700 Næstved har søgt om miljøgodkendelse til nye vilkår for lugtemissionen fra virksomheden.

Dalum Papir A/S, Maglemølle 60, 4700 Næstved har søgt om miljøgodkendelse til nye vilkår for lugtemissionen fra virksomheden.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. 72 54 65 00 eller pr. e-mail: .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.