Klaptilladelse Fredericia Havn

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af 50.000 m3 uddybningsmaterialer fra område ved ny kaj 19 i Fredericia Havn.

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af 50.000 m3 uddybningsmaterialer fra område ved ny kaj 19 i Fredericia Havn.

Klapningen af materialet skal foregå på klapplads ved Skanseodde i Lillebælt.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 24. januar 2009. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254-8429.