Slagteriet Brørup

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse

Slagteriet Brørup A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup har søgt om miljøgodkendelse til etablering af nyt forrenseanlæg til spildevand samt ekstra bygningsudvidelse i forbindelse med udvidelse af slagtekapaciteten. Ansøgningen er et tillæg til den ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af slagtekapaciteten, som blev annonceret den 30. september 2008.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 3 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen. Afgørelsen på denne ansøgning vil indgå som en del af afgørelsen på den ansøgning, som blev annonceret den 30. september 2008.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, 72 54 45 00, .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.